#СБД ИЛ ЗАДГАЙ ХОГ ХАЯХГҮЙ БАЙХЫГ УРИАЛЖ БАЙНА

#СБД ИЛ ЗАДГАЙ ХОГ ХАЯХГҮЙ БАЙХЫГ УРИАЛЖ БАЙНА
 ИЛ ЗАДГАЙ ХОГ ХАЯХГҮЙ БАЙХЫГ УРИАЛЖ БАЙНА
Нийтлэлийг хуваалцах