3 дугаар хороо 39 дүгээр байрны талбайд иргэдийн чөлөөт цагт зориулсан амралтын талбай байгуулав.

3 дугаар хороо 39 дүгээр байрны талбайд иргэдийн чөлөөт цагт зориулсан амралтын талбай байгуулав.

#СБД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ-2024

Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 3 дугаар хороо 39 дүгээр байрны талбайд иргэдийн чөлөөт цагт зориулсан амралтын талбай байгуулав.   

Нийтлэлийг хуваалцах