Боловсролын хэлтэс
1965 онд Сүхбаатар район үүсэн байгуулагдахад хэлтэс болон орон нутаг дахь боловсролын үйл ажиллагааг захиргааны удирдлагаар ханган ажиллаж эхэлсэн түүхтэй. Өнгөрөгч хугацаанд боловсролын салбарыг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд дараах хүмүүс удирдаж байлаа.

  • Орон тооны бус орлогч бөгөөд
  • Гэгээрлийн хэлтсийн даргаар Гомбосүрэн /1965-1967/
  • Ардын боловсролын хэлтсийн даргаар Хасбазар /1967-1969/
  • Цэдэнсамба /1969-1975/, Дагшаахүү /1975-1978/
  • Т.Чимэд /1978-1982/, Т.Цэнд-Аюуш /1982-1986/
  • Г.Бүдрагчаа /1986-1987/
  • Д.Дашнамжил /1987-1989/
  • Ж.Дангаа /1989-1992/ нар ажиллаж байгаад дүүргүүдийн боловсролын хэлтэс Нийслэлийн засаг даргын дэргэдэх Боловсролын газартай нэгдсэн учир дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэлтэст сургуулийн өмнөх болон боловсролын асуудал хариуцсан мэргэжилтэнээр Г.Цолмон 1992-2000 он хүртэл ажиллаж байлаа.
Нийслэлийн Засаг даргын 2008 оны 73 дугаар захирамжийн дагуу 2008 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдөр дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх Боловсролын хэлтсийг байгуулахад даргаар нь Ц.Цогхүү томилогдов.

Д/д

Нэр

Албан тушаал

Утас

Гар утас

Мэйл хаяг

1

Д.Адъяасүрэн

Хэлтсийн дарга

70111605

99103691  sbd.adiyasuren10@yahoo.com

2

 Б.Доржмаа  Боловсролын салбарын төсвийн төлөвлөлт, зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 70111606   99689990  dorjmaa@edub.edu.mn

3

Д.Ариунзул Хөрөнгө оруулалт, төсвийн гүйцэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн,  нягтлан бодогч 70111606 99221028 ariunzuldavaadash@gmail.com

4

Б.Цэвэлмаа  Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын арга зүй, багшийн мэргэжлийн  хөгжил, гүйцэтгэлийн үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн 70111606 88855535 tsevelmaa@edub.edu.mn

5

Б.Төгөлдөр Цахим сургалт, статистик мэдээлэл,  мэдээллийн сүлжээ, хяналт шинжилгээ,    үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн 70111606 86041105 tuguldur.1994@gmail.com

6

Д.Оюунжаргал Бага боловсролын сургалтын арга зүй, багшийн мэргэжлийн  хөгжил, гүйцэтгэлийн үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн 70111606 80857100 oyunjargal@edub.edu.mn

7

З.Ариунжаргал  Суурь, бүрэн дунд боловсролын сургалтын арга зүй, багшийн мэргэжлийн  хөгжил, гүйцэтгэлийн үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн 70111606 99103683 shildeg88@gmail.com

8

М.Хонгор Хүүхдийн хөгжил, хамгаалал, сурах бичиг, сургалтын орчин, хариуцсан мэргэжилтэн 70111606 90070697 khongor.bzd@gmail.com