Ил тод байдал-Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал-Тендерийн урилга

# Гарчиг Файл Огноо
1 Камерын хяналтын төвийн барилга, газар чөлөөлөлт, материаллаг бааз бэхжүүлэх 2024-07-19
2 8-р хороо, Нийтийн зориулалттай орон сууцны фасад засвар 2024-07-18
3 7-р хороо, Нийтийн зориулалттай орон сууцны фасад засвар 2024-07-18
4 1-р хороо, Нийтийн зориулалттай орон сууцны фасад засвар 2024-07-18
5 3-р хороо, 37-р байрны дээвэр засвар 2024-07-18
6 Нохой муур устгал 2024-07-18
7 Дүүргийн цэцэрлэг, сургуулийн барилгын засвар, тохижилт, материаллаг бааз бэхжүүлэх 2024-07-18
8 Барилга, байгууламжийн зураг, төсөв боловсруулах 2024-07-05
9 Сургууль цэцэрлэгүүдийн цонхны засвар хийх 2024-07-03
10 Хуучирч эвдэрсэн хүүхдийн тоглоом, чийрэгжүүлэлтийн төхөөрөмжийг шинээр солих 2024-07-02
11 Хороодын материаллаг бааз бэхжүүлэх 2024-07-02
12 Газар зүйн нэрийн тодруулалтын ажил 2024-06-26
13 Хашаа хайс чөлөөлөлт 2024-06-26
14 Ахмадын төвийн материаллаг бааз бэхжүүлэх материалаг бааз бэхжүүлэх 2024-06-18
15 3-р хороо, 37-р байрны дээвэр засвар 2024-06-18
16 2-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга 2024-06-14
17 1-р хороо, Нийтийн зориулалттай орон сууцны фасад засвар 2024-06-14
18 8-р хороо, Нийтийн зориулалттай орон сууцны фасад засвар 2024-06-14
19 1-р сургуулийн цахилгааны засвар 2024-06-14
20 Хороодын материаллаг бааз бэхжүүлэх 2024-06-11