Ил тод байдал-Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал

# Гарчиг Файл Огноо
1 Нийтийн эзэмшлийн гудамжид хогийн сав сандал байрлуулах 2024-04-26
2 Сургууль цэцэрлэгүүдийн цонхны засвар хийх 2024-04-25
3 1-р сургуулийн цахилгааны засвар 2024-04-22
4 14-р хороо, 33, 34, 36-р гудамжид гэрэлтүүлэг хийх 2024-04-22
5 Хуучирч эвдэрсэн хүүхдийн тоглоом, чийрэгжүүлэлтийн төхөөрөмжийг шинээр солих 2024-04-19
6 10-хороо, 43Б-р байрны дээвэр засвар 2024-04-17
7 8-р хороо, 25/1-р байрны дээвэр засвар 2024-04-17
8 4-р хороо, 77-р байрны орчим тохижилт хийх 2024-04-16
9 3-р хороо, 35, 37-р байрны орчим тохижилт хийх 2024-04-16
10 10-р хороо, 27-р байрны дээвэр засвар 2024-04-16
11 7-р хороо, 3б байрны дээвэр засвар 2024-04-16
12 16-р хороо, нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд гэрэлтүүлэг хийх 2024-04-15
13 Худалдан авах ажиллагааны тайлан 2024.03.31-ний өдрийн байдлаар 2024-04-09
14 Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2024 он /нэмэлт/ 2024-04-09
15 Сонгуулийн суртчилгааны нэгдсэн самбар хийх 2024-04-08
16 Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай дахь сургууль цэцэрлэг орчмын хогийн сав (том оврын) шинэчлэх 2024-04-05
17 Дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэгийн тоног төхөөрөмж,материаллаг бааз бэхжүүлэх 2024-04-05
18 10-р хороо, Нийтийн зориулалттай орон сууцны фасад засвар 2024-04-04
19 8-р хороо, Нийтийн зориулалттай орон сууцны фасад засвар 2024-04-04
20 7-р хороо, Нийтийн зориулалттай орон сууцны фасад засвар 2024-04-04