Сүхбаатар дүүргийн цагдаагийн газрын Замын цагдаагийн хэлтсээс хариуцсан нутаг дэвсгэрт Монгол Улсын хууль тогтоомж, эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах, цагдаагийн байгууллагаас 2023 онд дэвшүүлсэн зорилт, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, зам тээврийн осол хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, цагдаагийн байгууллага, алба хаагчийн үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах, хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөр, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг ослоос урьдчилан сэргийлэх, согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодох зөрчлийг бууруулах таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хариуцсан 1-20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
Замын цагдаагийн хэлтэс нь дүүргийн 6 дугаар хороо НҮБ-ийн гудамжинд байрлах цагдаагийн газрын байранд байрлан үйл ажиллагаа явуулдаг.
           

д/д

Овог нэр

Албан тушаал

Цолны зэрэглэл

Утас

Тайлбар

1

М.Эрхэмбилэг Хэлстсийн дарга Цагдаагийн хошууч 93051111  

2

Н.Алтанхуяг Чиглэлийн ахлах зохицуулагч Цагдаагийн хошууч 93015555  

3

Д.Батсайхан Төлөвлөлт зохион байгуулалт, дотоод ажил хариуцсан ахлах зохицуулагч Цагдаагийн хошууч 93021733  

4

С.Одхүү Зөрчил хариуцсан ахлах байцаагч Цагдаагийн хошууч 93043333  

5

Жижүүр     93021410