Сүхбаатар дэвшил менежмент ААТҮГ нь нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн хурлын 2019.05.01 №16 тоот тогтоолоор байгуулагдсан.
Тус байгууллага нь захиргаа 8, тээвэр үйлчилгээний алба 8, машин 22 хүний бүрэлдэхүүнтэй бүсийн 9,6,14,16 дугаар хороодын айл өрх аж ахуй нэгжийн хог хаягдлыг цуглуулж цагаан давааны төвлөрсөн хогийн цэгт тээвэрлэн ажиллаж байна. Мөн тохижилт үйлчилгээний алба хариуцсан бүсийн 6,9,14,16 дугаар хороодын нутаг дэвсгэрийн нийт эзэмшлийн 1369106м кв талбайн цас мөс ,хог хаягдал ,цэвэрлэгээ үйлчилгээг хийж гүйцэтгэж ажиллаж байна
Газрын эрхэм зорилго:

Иргэдийг хоггүй эрүүл,аюулгүй цэвэр орчинд амьдрах ая тухыг бүрдүүлэн дэвшилтэт технологиор нийтлэг үйлчилгээг чанартай хийж гүйцэтгэхэд оршино.

Үйл ажиллагааны чиглэл:

Хог тээвэрлэлт

Зам талбайн цэвэрлэгээ, үйлчилгээ

Хариуцсан бүсийн авто замын хальтиргаа гулгаанаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор давс, тусгай бодис цацах

Хариуцсан бүсийн нутаг дэвсгэр дэх нийтийн эзэмшлийн талбайн ариутгал, халдваргүйжүүлэлт, ногоон байгууламжийн угаалга, усалгаа зэргийг хийж гүйцэтгэн ажилладаг.
Дүрэм:


Удирдах зөвлөл:

                                                          Удирдах зөвлөлийн гишүүд