Захирамж, тушаал-Захирамж

# Гарчиг Файл Огноо
А/17 ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРОО БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2024-01-12
А/14 ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРОО БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2024-01-12
А/13 ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРОО БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2024-01-12
А/596 ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООБАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-12-25
А/595 ЕРӨНХИЙ ЭРГҮҮЛ, ХАРИУЦЛАГАТАЙ ЖИЖҮҮР ТОМИЛОН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-12-25
А/595 ЕРӨНХИЙ ЭРГҮҮЛ, ХАРИУЦЛАГАТАЙ ЖИЖҮҮР ТОМИЛОН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-12-25
А/576 ТӨСВИЙН ХУВААРЬТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-12-21
А/566 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-12-14
А/528 ДЭД АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-11-23
А/526 АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ # 2023-11-23
А/522 НИЙТИЙН СОНСГОЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-11-17
А/513 ДҮҮРГИЙН ОНЫ ОНЦЛОХ ХҮҮХЭД ШАЛГАРУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-11-16
А/506 ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРОО БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-11-13
А/505 ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗРУУДАД ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ ЯВУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-11-10
А/501 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-11-07
А/488 ТАМХИ ХУДАЛДАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ # 2023-11-03
А/482 СУРГУУЛИЙН ХҮҮХДИЙН АВТОБУСНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ # 2023-11-03
А/481 ТӨСВИЙН ХУВААРЬТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-11-03
А/480 НИЙТИЙН БАЙРНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИД УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ ЯВУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-11-03
А/478 ТОМУУ, ТОМУУ ТӨСТ ӨВЧНИЙ ҮЕИЙН БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГАН АЖИЛЛАХ ТУХАЙ # 2023-11-02