Захирамж, тушаал-Захирамж

# Гарчиг Файл Огноо
А/166 ҮЕ ТЭНГИЙН СУРГАГЧ БАГШ БЭЛТГЭХ ТУХАЙ # 2024-04-25
А/160 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ТУХАЙ # 2024-04-24
А/155 ЭМНЭЛЗҮЙН УР ЧАДВАРЫГ САЙЖРУУЛАН АЖИЛЛАХ ТУХАЙ # 2024-04-23
А/154 БҮРТГЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ ТУХАЙ # 2024-04-19
А/153 БАГА НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ЦОГЦ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ОРОН ТООНЫ БУС ОРОН НУТГИЙН ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2024-04-19
А/152 ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРОО БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2024-04-19
А/145 УЛААНБААТАР МАРАФОН-2024 ОЛОН УЛСЫН ГҮЙЛТЭД ОРОЛЦОХ ТУХАЙ # 2024-04-18
А/142 ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРОО БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2024-04-17
А/129 ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ХОТЫН СТАНДАРТЫГ МӨРДҮЛЭХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ # 2024-04-05
А/125 СПИРТИЙН ӨНДӨР БОЛОН СУЛ АГУУЛАМЖТАЙ СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ # 2024-04-05
А/123 ТӨСВИЙН ХУВААРЬТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ # 2024-04-04
А/119 АЖЛЫН ХЭСЭГ ШИНЭЧЛЭН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2024-04-01
А/116 ТАМХИ ХУДАЛДАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ # 2024-03-29
А/104 ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРОО БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2024-03-26
А/100 ДОТООД АУДИТЫН ХОРОО БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2024-03-25
А/98 ИРГЭДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БОЛОВСРОЛЫГ САЙЖРУУЛАХ ЦАХИМ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ДЭМЖИН АЖИЛЛАХ ТУХАЙ # 2024-03-25
А/97 ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН АШИГЛАЛТЫН ӨМНӨХ ТӨСЛИЙН БАГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ # 2024-03-25
А/93 СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАЖ АЖИЛЛАХ ТУХАЙ # 2024-03-22
А/75 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2024-03-15
А/74 ТАМХИ ХУДАЛДАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ # 2024-03-15