Захирамж, тушаал-Захирамж

# Гарчиг Файл Огноо
А/425 ТАМХИ ХУДАЛДАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ # 2023-09-18
А/420 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭ, ХЭЛБЭР, ЗОРИУЛАЛТЫГ ӨӨРЧЛӨХ ТУХАЙ # 2023-09-14
А/418 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭГ БУСДАД ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ # 2023-09-14
А/418 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ХУГАЦААГ СУНГАХ ТУХАЙ # 2023-09-14
А/411 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-09-11
А/409 ХҮНСНИЙ НОГООНЫ ӨРГӨТГӨСӨН ХУДАЛДАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-09-11
А/399 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭ, ХЭЛБЭР ӨӨРЧЛӨХ ТУХАЙ # 2023-08-29
А/398 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭГ БУСДАД ШИЛЖҮҮЛЭХ, ХАМТРАН ЭЗЭМШИГЧ НЭМЭХ ТУХАЙ # 2023-08-29
А/397 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ХУГАЦААГ СУНГАХ ТУХАЙ # 2023-08-29
А/390 ХҮНСНИЙ НОГООНЫ ӨРГӨТГӨСӨН ХУДАЛДАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-08-29
А/389 СУРГУУЛИЙН ХҮҮХДИЙН АВТОБУСНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ # 2023-08-29
А/388 ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРОО БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-08-29
А/373 МОНГОЛЫН МАСТЕРУУДЫН СПОРТЫН VII НААДАМД ОРОЛЦОХОД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ТУХАЙ # 2023-08-23
А/369 БОЛОВСРОЛД ХАМРАГДАЛТЫГ ДЭМЖИХ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-08-18
А/362 ТАМХИ ХУДАЛДАХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЭРХ ОЛГОХ ТУХАЙ # 2023-08-16
А/361 МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ # 2023-08-16
А/347 ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН АШИГЛАЛТЫН ӨМНӨХ ЗАХИРГАА БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-08-09
А/344 ГАМШГААС ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ ТУХАЙ # 2023-08-07
А/341 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭГ БУСДАД ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ # 2023-08-03
А/337 ШААРДЛАГАТАЙ АРГА ХЭМЖЭЭ АВЧ АЖИЛЛАХ ТУХАЙ # 2023-08-02