Ил тод байдал-Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал-Санхүүгийн тайлан

# Гарчиг Файл Огноо
1 Санхүүгийн тайлан. 2023-09-25
2 2022 оны санхүүгийн тайлан 2023-05-22
3 2015 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН 2022-12-12
4 2021 оны санхүүгийн тайлан 2022-05-22
5 2020 оны санхүүгийн тайлан 2021-03-20
6 2019 оны санхүүгийн тайлан 2020-03-20
7 2018 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН /ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТ/ 2018-08-10
8 2018 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН /САНХҮҮ БАЙДАЛ/ 2018-08-10
9 2018 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН /ОРЛОГО ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН/ 2018-08-10
10 2018 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН /МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ/ 2018-08-01
11 2017 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН /МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ/ 2018-04-20
12 2017 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН /ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТ/ 2018-04-20
13 2017 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН 2018-04-20
14 2017 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН /САНХҮҮ, ҮР ДҮН/ 2018-04-20
15 2017 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН /САНХҮҮ БАЙДАЛ/ 2018-04-20
16 2016 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН 2016-08-10
17 2015 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН 2016-04-25
18 2015 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН 2015-08-15
19 2014 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН 2015-04-25