Захирамж, тушаал-Тушаал

# Гарчиг Файл Огноо
А/67 ДОНОРЫН ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-06-21
A/64 ӨМЧ ХӨРӨНГИЙН ҮЗЛЭГ, ТООЛЛОГО ЯВУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-06-19
A/49 УГИЙН БИЧИГ ХӨТЛӨХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-05-16
A/48 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-05-16
А/45 ХӨРӨНГӨ ГАРГАХ ТУХАЙ # 2023-04-17
А/42 ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-04-13
А/39 ТАМХИНЫ ИШНИЙ ХОГ ХАЯГДАЛГҮЙ БОЛОХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-04-10
А/38 САЙЖРУУЛСАН ШАХМАЛ ТҮЛШ НИЙЛҮҮЛЭХЭД ХӨРӨНГӨ ГАРГАХ ТУХАЙ # 2023-04-10
А/37 ХӨРӨНГӨ ГАРГАХ ТУХАЙ # 2023-04-07
А/36 ХӨРӨНГӨ ГАРГАХ ТУХАЙ # 2023-04-05
А/35 ХӨРӨНГӨ ГАРГАХ ТУХАЙ # 2023-04-04
А/34 ХӨРӨНГӨ ГАРГАХ ТУХАЙ # 2023-04-03
А/33 ХӨРӨНГӨ ГАРГАХ ТУХАЙ # 2023-03-30
А/30 ДОНОРЫН ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-03-23
А/28 ХӨРӨНГӨ ГАРГАХ ТУХАЙ # 2023-03-23
А/27 ХӨРӨНГӨ ГАРГАХ ТУХАЙ # 2023-03-17
А/26 АЛБАН ХААГЧДЫН ДУНД БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-03-16
А/24 САЙЖРУУЛСАН ШАХМАЛ ТҮЛШ НИЙЛҮҮЛЭХЭД ХӨРӨНГӨ ГАРГАХ ТУХАЙ # 2023-03-14
А/18 ХӨРӨНГӨ ГАРГАХ ТУХАЙ # 2023-02-17
A/13 ДОНОРЫН ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-02-15