Ил тод байдал-Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал-Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт

# Гарчиг Файл Огноо
1 12-р сарын хөрөнгө оруулалтын мэдээ 2024-01-05
2 11-р сарын хөрөнгө оруулалтын мэдээ 2023-12-05
3 10-р сарын хөрөнгө оруулалтын мэдээ 2023-11-05
4 9-р сарын хөрөнгө оруулалтын мэдээ 2023-10-05
5 8-р сарын хөрөнгө оруулалтын мэдээ 2023-09-05
6 7-р сарын хөрөнгө оруулалтын мэдээ 2023-08-05
7 6-р сарын мэдээ 2023-07-05
8 5-р сарын хөрөнгө оруулалтын мэдээ 2023-06-21
9 2023.4-р сар Хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилтийн мэдээ 2023-05-12
10 2023.3 сар Хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилтийн мэдээ 2023-04-12
11 2023.2 сар Хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилтийн мэдээ 2023-03-12
12 2023.1 сар Хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилтийн мэдээ 2023-02-12
13 2023.1 сар Хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилтийн мэдээ 2023-02-12
14 ОРОН НУТГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 11 САР # 2022-12-12
15 ОРОН НУТГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 10 САР # 2022-11-11
16 ДҮҮРГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 9 САР # 2022-09-10
17 2021 оны 05 сарын Төсвийн хөрөнгө оруулалт 2022-09-08
18 Төсвийн хөрөнгө оруулалт 10 сар 2022-09-08
19 2021 оны 08 сарын Төсвийн хөрөнгө оруулалт 2022-09-08
20 ДҮҮРГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 8 САР # 2022-08-10