Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтэс нь 2013 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдөр Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын захирамжаар “Хүүхэд, Гэр бүл, Хөгжлийн Төв” нэртэйгээр, 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй анх байгуулагдсан. 2016 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Нийслэлийн Засаг даргын А/832 тоот захирамжаар “Гэр бүл, Хүүхэд, Залуучуудын Хөгжлийн Хэлтэс” нэртэй болж өөрчлөгдсөн. Нийслэлийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын даргын 2022 оны 02 дугаар сарын 09-ны өдрийн А/49 дугаар тушаалаар нийт 25 албан хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй, хэлтсийн дэргэд “Түр хамгаалах байр”-тай үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:
Төрийн бодлогыг гэр бүлд суурилан хэрэгжүүлэх, гэр бүл, хүүхэд, залуучуудыг хамгаалах, хөгжүүлэх, төлөвшүүлэх үйлчилгээг үзүүлэх, эерэг хандлагатай болгоно.

ЗОРИЛТУУД:

  • Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн чиглэлээрх төрөөс баримтлах бодлого, үйл ажиллагааны чиглэлийг дүүрэгт хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон саналыг тавьж шийдвэрлүүлэх
  • Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн чиглэлээрх хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах
  • Гэр бүлд суурилан бүх насны хүүхдийн хөгжил, оролцоог нэмэгдүүлэх, сурч боловсрох, хүмүүжиж төлөвших, эрүүл таатай орчинг бий болгох, хүүхдийн эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх, хүүхэд хамгааллын үйлчилгээг үр дүнтэй түргэн шуурхай үзүүлэх, төрийн үйлчилгээ, мэдээллийг иргэдэд ил тод, түргэн шуурхай хүргэж ажиллах
  • Гэр бүлийн хөгжил, хамгаалал оролцоог идэвхжүүлэн, урьдчилан сэргийлэх соён гэгээрүүлэх тэдний эрх ашгийг хамгаалж ажиллахад оршино.
  • Өсвөр үе залуучуудыг зөв төлөвшсөн, бүтээлч, мэдлэг боловсролтой, эрүүл чийрэг, амьдрах ухааны чадварт суралцсан, нийгмийн хөгжилд өөрийн хувь нэмрийг оруулах эрмэлзлэлтэй иргэн болгон төлөвшүүлэх, аливаа эрсдэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх.

    АЛБАН ХААГЧДЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Овог нэр Албан тушаал Утас Майл хаяг
1 Л.Бадамцэцэг Дарга 99272967 badamaa227@gmail.com
2 М.Отгоншүр Захиргаа, хүний нөөц хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 99020493 otgonshur1989@yahoo.com
3 П.Дөлбадрах Нягтлан бодогч 88021488 duluu_doloo0214@yahoo.com
4 А.Найдалмаа Хяналт шинжилгээ үнэлгээ, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн 99217315 naidaa_1991@yahoo.com
5 Ё.Дайрийсүрэн Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч 99162224 deedaakaa@gmail.com
6 Н.Отгонтуул Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 99966401 otgontuul_0610@yahoo.com
7 Б.Оюунмандах Хүүхдийн эрх хамгаалал хариуцсан мэргэжилтэн 99556395 mandahaa@gmail.com
8 Н.Чойжинлхам Хүүхдийн хөгжил, оролцоо хариуцсан мэргэжилтэн 99900535 lhamaa05.n@gmail.com
9 Б.Саранхөхөө Гэр бүлийн хөгжил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 91010142 sarankhukhuu.b.job@gmail.com
10 Л.Дэлгэрсайхан Гэр бүлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 88022948 delger0103@gmail.com
11 Д.Амарзаяа Залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөл, хамтын ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 89704601 amarzaya433@gmail.com
12 Э.Майцэцэг Зорилтот бүлгийн залуучууд, сургалт хариуцсан мэргэжилтэн 88025867 lovely89mn@yahoo.com
13 Э.Биндэръяа Сэтгэл зүйч 99727477 bekune0529@gmail.com
14 Д.Болортунгалаг Зохицуулагч 93022406 bolortungalag.sna@gmail.com
15 Б.Буянхишиг Үйлчлэгч 86876543 ganaa@gmail.com
16 Б.Гэрэлмаа Нийгмийн ажилтан 99139015 gerelmaas9913@gmail.com
17 Т.Нарантуяа Нийгмийн ажилтан 99158053  
18 А.Оюунчимэг Нийгмийн ажилтан 89938118  
19 Б.Тулга Жолооч 80650127