Ил тод байдал-Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал-Тендэр шалгаруулалтын үр дүн

# Гарчиг Файл Огноо
1 Тендер шалгаруулалтын үр дүн 2024.06-р сар 2024-07-02
2 Тендер шалгаруулалтын үр дүн 2024.05-р сар 2024-06-07
3 Тендер шалгаруулалтын үр дүн 2024.04-р сар 2024-05-21
4 Тендер шалгаруулалтын үр дүн 2024.03-р сар 2024-04-02
5 Тендер шалгаруулалтын үр дүн 2024.02-р сар 2024-03-06
6 Тендер шалгаруулалтын үр дүн 2024.01-р сар 2024-02-09
7 Тендер шалгаруулалтын үр дүн 2023.12-р сар 2024-01-09
8 Тендер шалгаруулалтын үр дүн 2023.11-р сар 2023-12-05
9 Тендер шалгаруулалтын үр дүн 2023.10-р сар 2023-11-06
10 Тендер шалгаруулалтын үр дүн 2023,09-р сар 2023-10-04
11 Тендер шалгаруулалтын үр дүн 2023-09-05
12 ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ҮР ДҮН 2023-08-04
13 ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ҮР ДҮН 2023-06-06
14 ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ҮР ДҮН 2023-05-05
15 ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ҮР ДҮН 2023-04-07
16 ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ҮР ДҮН 2022-12-05
17 ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ҮР ДҮН 2022-11-05
18 ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ҮР ДҮН 2022-09-05
19 ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ҮР ДҮН # 2022-09-05
20 ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ҮР ДҮН 2022-08-05