Ил тод байдал-Хүний нөөцийн ил тод байдал

# Гарчиг Файл Огноо
1 ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР 2023-05-29
2 ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ АРГАЧЛАЛ 2023-05-19
3 АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС 2023-05-19
4 Сул орон тооны зар 2023.03 2023-03-09
5 ТӨРИЙН АЛБАНЫ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ БОЛЗОЛ БОЛОН ШАТЛАН ДЭВШҮҮЛЭХ, СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ, ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ _ЗХХАЭ 2023-01-25
6 Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам 2023-01-25
7 Сул орон тооны зар 2023.01 2023-01-06
8 Сургалт жагсаалт 2022 2022-11-29
9 10 ДУГААР САРЫН ЭХНИЙ 14 ХОНОГИЙН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН 2022-09-05
10 10 ДУГААР САРЫН ЭХНИЙ 14 ХОНОГИЙН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН 2022-09-05
11 Хяналт шинжилгээ, иргэний оролцоо хариуцсан мэргэжилтэн 2022-08-10
12 ЗДҮАХ, дотоод ажил 2022-08-09
13 Агаарын бохирдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 2022-08-09
14 Гэрэлтүүлэг, рекламны байгууламж, камержуулалт, Сууц өмчлөгчдийн холбоо хариуцсан мэргэжилтэн 2022-08-09
15 Үйлдвэрлэл, инноваци, ахуйн үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн 2022-08-09
16 Хүнс, хөдөө аж ахуй хариуцсан мэргэжилтэн 2022-08-09
17 Индекс, хөрөнгө оруулалтын ажлын газрын асуудал, техникийн баримт бичиг хариуцсан мэргэжилтэн 2022-08-09
18 Гэр хорооллын дэд бүтцийн хөгжил, барилгын зураг төсөл хариуцсан мэргэжилтэн 2022-08-09
19 Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа, шагнал, төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн 2022-08-09
20 ТАХ-ийн сургалт хөтөлбөрийн 2022 оны төлөвлөгөө 2022-01-25