Ил тод байдал-Хүний нөөцийн ил тод байдал

# Гарчиг Файл Огноо
1 СУЛ ОРОН ТОО НӨХӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР # 2023-06-21
2 ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР 2023-05-29
3 ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ АРГАЧЛАЛ 2023-05-19
4 АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС 2023-05-19
5 Сул орон тооны зар 2023.03 2023-03-09
6 2023 оны сургалт хөтөлбөрийн төлөвлөгөө 2023-01-25
7 ТӨРИЙН АЛБАНЫ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ БОЛЗОЛ БОЛОН ШАТЛАН ДЭВШҮҮЛЭХ, СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ, ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ _ЗХХАЭ 2023-01-25
8 Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам 2023-01-25
9 Сул орон тооны зар 2023.01 2023-01-06
10 Сургалт жагсаалт 2022 2022-11-29
11 10 ДУГААР САРЫН ЭХНИЙ 14 ХОНОГИЙН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН 2022-09-05
12 10 ДУГААР САРЫН ЭХНИЙ 14 ХОНОГИЙН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН 2022-09-05
13 Хяналт шинжилгээ, иргэний оролцоо хариуцсан мэргэжилтэн 2022-08-10
14 ЗДҮАХ, дотоод ажил 2022-08-09
15 Агаарын бохирдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 2022-08-09
16 Гэрэлтүүлэг, рекламны байгууламж, камержуулалт, Сууц өмчлөгчдийн холбоо хариуцсан мэргэжилтэн 2022-08-09
17 Үйлдвэрлэл, инноваци, ахуйн үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн 2022-08-09
18 Хүнс, хөдөө аж ахуй хариуцсан мэргэжилтэн 2022-08-09
19 Индекс, хөрөнгө оруулалтын ажлын газрын асуудал, техникийн баримт бичиг хариуцсан мэргэжилтэн 2022-08-09
20 Гэр хорооллын дэд бүтцийн хөгжил, барилгын зураг төсөл хариуцсан мэргэжилтэн 2022-08-09