• Сүхбаатар дүүргийн Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төв нь дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн 116 дугаартай захирамж, Дүүргийн ИТХТ-ийн 2012 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн 41 дугаартай тогтоолоор үүсэн байгуулагдсан.

  ТӨВИЙН ЗОРИЛГО

  Сүхбаатар дүүргийн иргэн, аж ахуйн нэгж, өрхийн үйлдвэрлэгч мөн бичил бизнес эрхлэгч нарт шинээр бизнес эрхлэхэд инкубаци үйлчилгээ үзүүлж, ахисан шатны үйлдвэрлэгч болгоход оршино.

  ТӨВИЙН ЗОРИЛТ

  Инкубаци үйлчилгээнд хамрагдсан үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг ажлын байраар хангах, ажлын байрыг шинээр нэмэгдүүлэх, зах зээлд өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, богино хугацаанд өөрсдийн боломжийг ашиглахад оршино.

  ҮЙЛЧИЛГЭЭ

  • Ажлын байраар(хөнгөлттэй нөхцөлөөр) хангах
  • Зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх
  • Аж ахуйн ур чадвар эзэмших сургалтанд хамруулах
  • Олон нийтэд сурталчлах
  • Гадаад, дотоодын үзэсгэлэн худалдаанд хамруулах
  • Үйл ажиллагаа ижил төстэй бусад төвүүдтэй хамтран ажиллах
  • Бүтээгдэхүүн борлуулалтыг сайжруулах
  • Төвийн худалдааны цэгт нээлттэй худалдаа явуулах
  • Бизнесийн зээлд хамруулах

  Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/493 дугаартай захирамжаар байгууллагын бүтэц орон тоог 10 ажилтан, албан хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй байхаар баталсан. Үүнд

  - Захиргааны албан хаагч - 6

  - Үйлчилгээний албан хаагч - 4

    АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧДЫН МЭДЭЭЛЭЛ

  Д/д Албан тушаал Нэр Утасны дугаар Ажлын утас Мэйл хаяг
  1 Захирал Ц.Булган   70167054 jdu@sbd.gov.mn
  2 Нягтлан бодогч Д.Мөнхзул 99035044 357054  
  3 Маркетингийн менежер Б.Цолмонтуяа 80325995 357054

    

  batchuluuntsolmontuya@gmail.com

  4 Сургалтын менежер Ч.Тунгалаг 99220775 357054 tungaa.tungaa1975@yahoo.com
  5 Зохион байгуулагч Л.Мөнхзул 95259818 357074

  zulaxai@gmail.com

  6 Нярав Т.Мөнхбат 99553843 357054  
  7 Үйлчлэгч Ш.Нармандах      
  8 Жижүүр В.Түвшинжаргал      
  9 Жижүүр Х.Очирбат      
  10 Жижүүр Т.Чинзориг