Ил тод байдал-Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал-Батлагдсан төсөв

# Гарчиг Файл Огноо
1 2024 оны батлагдсан төсөв 2023-12-17
2 2023 оны батлагдсан төсөв 2022-12-20
3 ДҮҮРГИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖИЛ САНГИЙН 4 УЛИРАЛЫН МЭДЭЭ 2022-12-12
4 2020 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН ДҮҮРГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МЭДЭЭ 2022-12-12
5 Сүхбаатар дүүргийн төсвийн зарлагын 2015-2017 оны төлөвлөгөөний төсөл 2022-09-08
6 ДҮҮРГИЙН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ 2022 ОН 2022-01-08
7 2022 оны батлагдсан төсөв 2021-12-20
8 2022 оны батлагдсан төсөв 2021-12-20
9 2021 оны батлагдсан төсөв 2021-12-20
10 ДҮҮРГИЙН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ 2021 ОН 2021-01-11
11 2020 оны нэмэлт өөрчлөлт оруулсан төсөв 2020-12-20
12 2021 оны батлагдсан төсөв 2020-12-20
13 ДҮҮРГИЙН 2020 ОНЫ ТӨСӨВТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 2020-12-08
14 2020 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН ДҮҮРГИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖИЛ САНГИЙН МЭДЭЭ 2020-08-05
15 2020 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН ДҮҮРГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МЭДЭЭ 2020-08-05
16 2020 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН ДҮҮРГИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖИЛ САНГИЙН МЭДЭЭ 2020-08-05
17 2020 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН ДҮҮРГИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖИЛ САНГИЙН МЭДЭЭ 2020-08-05
18 2020 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН ДҮҮРГИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖИЛ САНГИЙН МЭДЭЭ 2020-08-04
19 2020 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН ДҮҮРГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МЭДЭЭ 2020-08-04
20 2020 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН ДҮҮРГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МЭДЭЭ 2020-08-04