МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬД НЭР ДЭВШИГЧИЙН ЗУРАГТ ХУУДАС БАЙРШУУЛАХ НЭГДСЭН САМБАРЫН БАЙРШИЛ

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬД НЭР ДЭВШИГЧИЙН ЗУРАГТ ХУУДАС БАЙРШУУЛАХ НЭГДСЭН САМБАРЫН БАЙРШИЛ
Нийтлэлийг хуваалцах