8 дугаар хороо 47 дугаар байрны гадна фасадыг шинэчлэв.

8 дугаар хороо 47 дугаар байрны гадна фасадыг шинэчлэв.

#СБД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ-2024

Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 8 дугаар хороо 47 дугаар байрны гадна фасадыг шинэчлэв. 

Нийтлэлийг хуваалцах