ИХ ЦЭВЭРЛЭГЭЭНД ИДЭВХТЭЙ ОРОЛЦСОН БАЙГУУЛЛАГА, АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДДЭЭ БАЯРЛАЛАА

ИХ ЦЭВЭРЛЭГЭЭНД ИДЭВХТЭЙ ОРОЛЦСОН БАЙГУУЛЛАГА, АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДДЭЭ БАЯРЛАЛАА
#Хотоо_угаая_өнөөдөр_11цагаас_ердөө_90_минутын их цэвэрлэгээнд идэвхтэй оролцож буй хороодын Засаг даргын Ажлын албад, байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд, иргэн ТАНД баярлалаа
Нийтлэлийг хуваалцах