ХУУЛИЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГНӨ.

ХУУЛИЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГНӨ.
Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсээс зохион байгуулж буй иргэдийн эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх аяны бүрэлдэхүүүн өнөөдөр ЕБ-ын 35 дугаар сургууль дээр ажиллаж, дүүргийнхээ 12-15 дугаар хорооны иргэдэд хууль, эрх зүйн зөвлөгөө мэдээлэл өгнө. Та бүхнийг урьж байна.
Нийтлэлийг хуваалцах