Гэр хорооллын дэд бүтцийн хөгжил, барилгын зураг төсөл хариуцсан мэргэжилтэн