МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1.Авлигын эсрэг хууль

2.Авто замын тухай хууль

3.Автотээврийн тухай хууль

4.Агаарын бохирдлын төлбөрийн хууль

5.Агаарын тухай хууль

6.Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай хууль

7.Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хууль

8.Амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр  нэвтрүүлэх үеийн хорио цээрийн хяналт, шалгалтын тухай хууль

9.Амьтны тухай хууль

10.Аудитын тухай хууль

11.Ард нийтийн санал асуулгын тухай хууль

12.Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль

13.Ахмад настны тухай хууль

14.Ашигт малтмалын тухай хууль

15.Аялал жуулчлалын тухай хууль

16.Багшийн хөгжлийг дэмжих тухай хууль

17.Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хууль

18.Байгалийн ургамлын тухай хууль

19.Байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн тухай хууль

20.Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль

21.Биеийн тамир, спортын тухай хууль

22.Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага зохицуулалтын тухай хууль

23.Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хууль

24.Газрын тосны тухай хууль

25.Газрын тухай хууль

26.Газрын хэвлийн тухай хууль

27.Галын аюулгүй байдлын тухай хууль

28.Гамшгаас хамгаалах тухай хууль

29.Геодези, зураг зүйн тухай хууль

30.Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль

31.Гэр бүлийн тухай хууль

32.Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль

33.Дайны байдлын тухай хууль

34.Дайчилгааны тухай хууль

35.Донорын тухай хууль

36.Ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний тухай хууль

37.Жагсаал, цуглаан хийх журмын тухай хууль

38.Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль

39.Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих тухай хууль

40.Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль

41.Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль

42.Зар сурталчилгааны тухай хууль

43.Захиргааны ерөнхий хууль

44.Зөвшөөрлийн тухай хууль

45.Зөрчлийн тухай хууль

46.Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай хууль

47.Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хууль

48.Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх,  урьдчилан сэргийлэх тухай хууль

49.Мал, амьтны эрүүл мэндийн тухай хууль

50.Малын индексжүүлсэн даатгалын тухай хууль

51.Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хууль

52.Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль

53.Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай

54.Монгол улсын их хурлын сонгуулийн тухай хууль

55.Монгол улсын их хурлын тухай хууль

56.Монгол хэлний тухай хууль

57.Нийгмийн даатгалын тухай хууль

58.Нийгмийн халамжийн тухай хууль

59.Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хууль

60.Номын сангийн тухай хууль

61.Нялх, балчир хүүхдийн хүнсний тухай хууль

62.Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль

63.Ойн тухай хууль

64.Онц байдлын тухай хууль

65.Орон нутгийн хамгаалалтын тухай хууль

66.Орон сууц хувьчлах тухай хууль

67.Оюуны өмчийн тухай хууль

68.Согтууруулах ундааны эргэлтэд хяналт тавих, архидан согтууруухтай тэмцэх тухай хууль

69.Соёлын тухай хууль

70.Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль

71.Сонгуулийн автоматжуулсан хууль

72.Статистикийн тухай хууль

73.Сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн байдал, нийтийн зориулалттай орон сууцны байшингийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн тухай хууль

74.Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хууль

75.Тагнуулын байгууллагын тухай хууль

76.Тамхины хяналтын тухй хууль

77.Тариалангийн тухай хууль

78.Татварын ерөнхий хууль

79.Тусгай хамгаалалтын газар нутгийн хууль

80.Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хууль

81.Төмөр замын тээврийн тухай хууль

82.Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль

83.Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль

84.Төрийн бэлгэ тэмдгийн тухай хууль

85.Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль

86.Төсвийн тухай хууль

87.Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль

88.Улсын нөөцийн тухай хууль

89.Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль

90.Ургамал хамгааллын тухай хууль

91.Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хууль

92.Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний тухай хууль

93.Усан замын тээврийн тухай хууль

94.Усны тухай хууль

95.Харьяатын тухай хууль

96.Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль

97.Хог хаягдлын тухай хууль

98.Хоршооны тухай хууль

99.Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хууль

100.Хот, суурины ус хангамж,  ариутгах татгуурын ашиглалтын тухай хууль

101.Хууль тогтоомжийн тухай хууль

102.Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль

103.Хүн, ам орон сууцны улсын тооллогын тухай хууль

104.Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг тодорхойлох тухай

105.Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай хууль
106.Хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх тухай хууль
107.Хүнсний тухай хууль

108.Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль
109.Хүүхдийн эрхийн тухай хууль
110.Хүүхэд хамгааллын тухай хууль
111.Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хууль
112.Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хууль
113.Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль

114.Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль
115.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль

116.Хөдөлмөрийн тухай хууль
117.Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх тухай хууль
118.Цагдаагийн албаны тухай хууль
119.Цэргийн албаны тухай хууль
120.Цөмийн энергийн тухай хууль

121.Шилэн дансны тухай хууль
122.Шуудангийн тухай хууль

123.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль

124.Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тухай хууль

125.Эрчим хүчний тухай хууль

126.Эрүүл ахуйн тухай хууль

127.Үндэсний аюулгүй байдлын тухай хууль

УЛСЫН ИХ ХУРАЛ

1.Улсын Их хурлын 2020 оны 05 дугаар 13-ний өдрийн "Алсын хараа-2050" монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого батлах тухай” 52 дугаар тогтоол

2.Улсын  Их Хурлын 2019 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн Төрийн зарим байгууллагын албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг тогтоох тухай 18 дугаар тогтоол

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

1.Монгол улсын Засгийн газрын 2018 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн Журам батлах тухай 382 дугаар тогтоол
2.Монгол улсын Засгийн газрын 2020 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн Журам батлах тухай 206 дугаар тогтоол
3.Монгол улсын Засгийн газрын 2020 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн Журам батлах тухай 192 дугаар тогтоол
4.2022 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдрийн Үйлчилгээний албан тушаал эрхэлдэг төрийн албан хаагчийн цалингийн доод хэмжээг тогтоох тухай 107 дугаар тогтоол
5.Монгол улсын Засгийн газрын 2017 оны 03 дугаар сарын 7-ны өдрийн Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хууль бус эргэлттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай 77 дугаар тогтоол
6.Монгол улсын Засгийн газрын 2017 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн Хөтөлбөр батлах тухай 148 дугаар тогтоол

7.Засгийн газрын 2020 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн (Тэгш хамран сургах боловсролын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай) 235 дугаар тогтоол
8.Монгол улсын Засгийн газрын 2006 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн Дүрэм шинэчлэн батлах тухай 142 дугаар тогтоол
9.Монгол улсын Засгийн газрын 2022 оны 346 дүгээр тогтоол
10.Монгол улсын Засгийн газрын 2021 оны 08 дугаар сарын 04-нй өдрийн Тамга тэмдэг, баталгааны тэмдэг, хэвлэмэл хуудас, хэрэглэх журам батлах тухай 226 дугаар тогтоол
11.Монгол улсын Засгийн газрын 2020 оны 12 дугаар сарын 30-ний өдрийн Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам 246 дугаар тогтоол
12.Засгийн газрын 2022 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдрийн Монгол хэлний тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 07 дугаар тогтоол
13.Монгол улсын Засгийн газрын 2016 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн Аж ахуйн нэгжийн тооллого явуулах тухай 163 дугаар тогтоол
14.Монгол улсын Засгийн газрын 2015 оны 01 дугаар сарын 26-ний өдрийн Журам батлах тухай 24 дүгээр тогтоол
15.Монгол улсын Засгийн газрын 2022 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн Төсвийн хэмнэлтийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 203 дугаар тогтоол
16.Монгол улсын Засгийн газрын 2018 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдрийн Аргачлал шинэчлэн батлах тухай 20 дугаар тогтоол
17.Монгол улсын Засгийн газрын 2022 оны 03 дугаар сарын 16-ний өдрийн Мөнгөн төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай 120 дугаар тогтоол
18.2021 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн өдрийн Дүрэм шинэчлэн батлах тухай 173 дугаар тогтоол
19.2018 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн Журам батлах тухай 183 дугаар тогтоол
20.2018 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн Журам батлах тухай 80 дугаар тогтоол
21.2022 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдрийн Хөдөө аж ахуйн ээлжит тооллого явуулах 74 дүгээр тогтоол
22.2019 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах 441 дүгээр тогтоол

НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

1.Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2009 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдрийн Хот тохижилт, цэвэрлэгээний талаар албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс дагаж мөрдөх журам батлах тухай 63 дугаар тогтоол,
2.Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2012 оны 11 дүгээр сарын 13-ний өдрийн Хот тохижилт, цэвэрлэгээний талаар албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс дагаж мөрдөх журам батлах 61 дүгээр тогтоол


САЙДЫН ТУШААЛ
1.Сангийн сайдын 2021 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн Журам шинэчлэн батлах тухай 61 дүгээр тушаал
2.Хууль зүйн сайдын 2018 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн Журам батлах тухай А/207 дугаар тушаал
3.Боловсрол, Шинжлэх Ухааны сайдын 2022 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн Төрийн болон Орон нутгийн өмчит сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын сургуулийн үйлчилгээний албан тушаал эрхэлдэг төрийн зарим албан хаагчийн цалингийн хэмжээг тогтоох тухай А/122 дугаар тушаал
4.Хууль зүйн дотоод хэргийн сайдын 2021 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдрийн Төрийн архивын үйл ажиллагааны нийтлэг журам батлах тухай А/204 дүгээр тушаал
5.Хууль зүйн дотоод хэргийн сайдын 2021 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдрийн Салбар архивын үйл ажиллагааны нийтлэг журам батлах тухай А/231 дүгээр тушаал
6.Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын 2019 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрийн Албан тушаалын үлгэрчилсэн тодорхойлолт батлах тухай А/430
7.Хөдөлмөр, Нийгмийн хамгааллы сайд, Боловсрол, Шинжлэх Ухааны сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан 2021 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд хөгжлийн цогц дэмжлэг үзүүлэх аргачлал, маягт шинэчлэн батлах тухай А/220, А/475, А/812 дугаар хамтарсан тушаал
8.Сангийн сайдын 2020 оны 46 дугаар тушаал
9.Сангийн сайдын 2018 оны 295 дугаар тушаалаар батлагдсан “Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг үнэлэх, эрэмбэлэх үйл ажиллагааны журам болон аргачлал”