#СБД СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГҮҮД 237 БАЙРШЛЫН 29000МКВ ТАЛБАЙГ ЦЭЦЭГЖҮҮЛЛЭЭ

#СБД СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГҮҮД 237 БАЙРШЛЫН 29000МКВ ТАЛБАЙГ ЦЭЦЭГЖҮҮЛЛЭЭ
#СБД СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГҮҮД 237 БАЙРШЛЫН 29000МКВ ТАЛБАЙГ ЦЭЦЭГЖҮҮЛЛЭЭ
Сүхбаатар дүүргийн хэмжээнд хүрээлэн буй орчны ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлж, өнгө үзэмжийг сайжруулах зорилготой “ӨНГӨ НЭМЬЕ” цэцэгжүүлэлтийн аян амжилттай үргэлжилж байна. Энэхүү аянд манлайлан оролцож байгаа төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын 19 сургууль, 36 цэцэрлэг ногоон байгууламжаа сэргээн засварлаж, 2281 ширхэг мод, бутыг шинээр тарьж, нийт 237 байршилд 29000мкв талбайд цэцэг тарьж сургалтын таатай орчин бүрдүүлсэн байна.
 
Нийтлэлийг хуваалцах