Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 10 дугаар хороо 32 дугаар байрны гадна фасадыг шинэчлэв.

Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 10 дугаар хороо 32 дугаар байрны гадна фасадыг шинэчлэв.
#СБД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ-2024
Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 10 дугаар хороо 32 дугаар байрны гадна фасадыг шинэчлэв.
Нийтлэлийг хуваалцах