Маргааш Сүхбаатар дүүрэгт "Цэвэрлэгээг хэвшил болгоё" уриатай бүх нийтийн их цэвэрлэгээ болно

Маргааш Сүхбаатар дүүрэгт
Маргааш Сүхбаатар дүүрэгт “Цэвэрлэгээг хэвшил болгоё” уриатай бүх нийтийн их цэвэрлэгээ болно. Та бүхнийг идэвхтэй оролцохыг уриалж байна.
Нийтлэлийг хуваалцах