Дүүргийн 20 дугаар хороо, Бэлх хотхоны дунд үүссэн халиаг сувагчлах ажлыг хийв.

Дүүргийн 20 дугаар хороо, Бэлх хотхоны дунд үүссэн халиаг сувагчлах ажлыг хийв.
📌Өнөөдөр дүүргийн 20 дугаар хороо Бэлх хотхоны дунд үүссэн халиаг сувагчлах ажлыг хийв. Нийтдээ 200 орчим м газарт усны урсацын голын голдирол руу нийлүүлж, суваг татах ажлыг “Сүхбаатар дэвшил” ОНӨААТҮГ-аас гүйцэтгэлээ.
Нийтлэлийг хуваалцах