"ӨВЛИЙН ИДЭШ" АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ БАЙРШЛУУДЫГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА

"ӨВЛИЙН ИДЭШ" АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ БАЙРШЛУУДЫГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА
Нийтлэлийг хуваалцах