7 дугаар хороо 7Б байрны гадна фасадыг шинэчлэв.

7 дугаар хороо 7Б байрны гадна фасадыг шинэчлэв.

#СҮХБААТАРДҮҮРЭГ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ-2023

Дүүргийн 7 дугаар хороо 7Б байрны гадна фасадыг шинэчлэв.

Нийтлэлийг хуваалцах