Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 18 дугаар хороо, Бэлхийн 46 гудамжийг Гүнжийн гудамжтай холбосон гүүрийг далангийн хамгаалалттай барив.

Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 18 дугаар хороо, Бэлхийн 46 гудамжийг Гүнжийн гудамжтай холбосон гүүрийг далангийн хамгаалалттай барив.
#СҮХБААТАРДҮҮРЭГ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ-2023
Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 18 дугаар хороо, Бэлхийн 46 гудамжийг Гүнжийн гудамжтай холбосон гүүрийг далангийн хамгаалалттай барив.
Нийтлэлийг хуваалцах