Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 19 дүгээр хороо, Санзайн зусланд авто машин болон явган хүн зорчих хэсэгтэй гүүр барив.

Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 19 дүгээр хороо, Санзайн зусланд авто машин болон явган хүн зорчих хэсэгтэй гүүр барив.
#СҮХБААТАРДҮҮРЭГ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ-2023
Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 19 дүгээр хороо, Санзайн зусланд авто машин болон явган хүн зорчих хэсэгтэй гүүр барив.
Нийтлэлийг хуваалцах