#СҮХБААТАРДҮҮРЭГ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ-2023

#СҮХБААТАРДҮҮРЭГ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ-2023
7 дугаар хороо 40 дүгээр байрны зүүн урд талд дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хүүхдийн тоглоом, чийрэгжүүлэлтийн төхөөрөмжүүдтэй, ногоон байгууламж бүхий 374мкв иж бүрэн тохижилт хийв.
Нийтлэлийг хуваалцах