📌👇Иргэн та хоногт хэр их ус уухыг дараах томьёогоор бодож олон хоногт уух зохистой хэмжээгээ мэдэж аваарай✅✅📝

📌👇Иргэн та хоногт хэр их ус уухыг дараах томьёогоор бодож олон хоногт уух зохистой хэмжээгээ мэдэж аваарай✅✅📝
📌👇Иргэн та хоногт хэр их ус уухыг дараах томьёогоор бодож олон хоногт уух зохистой хэмжээгээ мэдэж аваарай✅✅📝
Нийтлэлийг хуваалцах