Сүхбаатар дүүргийн хувьд 328 байршлын газрын зөрчлийг арилгаж биелэлт 100 хувьтай байна

Сүхбаатар дүүргийн хувьд 328 байршлын газрын зөрчлийг арилгаж биелэлт 100 хувьтай байна
Газрын зөрчил арилгах арга хэмжээний хүрээнд 2023 онд зургаан дүүргийн 132 байршлын 2355 гарааш чөлөөлөх ажлыг төлөвлөсөн. Үүнээс 83 байршилд 1445 гарааш буюу 34,372 ам метр газар чөлөөлж, ажлын явц 61.3 хувьтай үргэлжилж байна.
Сүхбаатар дүүргийн хувьд 328 байршлын газрын зөрчлийг арилгаж биелэлт 100 хувьтай байна
Нийтлэлийг хуваалцах