🔰 Үер усны үед халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлж, болзошгүй эрсдэлээс өөрийгөө болон хайртай дотны хүмүүсээ хамгаалаарай‼️

🔰 Үер усны үед халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлж, болзошгүй эрсдэлээс өөрийгөө болон хайртай дотны хүмүүсээ хамгаалаарай‼️
🔰 Үер усны үед халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлж, болзошгүй эрсдэлээс өөрийгөө болон хайртай дотны хүмүүсээ хамгаалаарай‼️
Нийтлэлийг хуваалцах