#СҮХБААТАРДҮҮРЭГ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ-2023 Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 8 дугаар хороо 2 дугаар байрны дээврийг шинэчлэн засварлав.

#СҮХБААТАРДҮҮРЭГ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ-2023
Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 8 дугаар хороо 2 дугаар байрны дээврийг шинэчлэн засварлав.
Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 8 дугаар хороо 2 дугаар байрны дээврийг шинэчлэн засварлав.
Нийтлэлийг хуваалцах