Цахилгааны аюулгүй байдлыг сахин хамгаалж "Хамгаалалтын зурвас"-ын дэглэмийг мөрдөцгөөе!

Цахилгааны аюулгүй байдлыг сахин хамгаалж
Цахилгааны аюулгүй байдлыг сахин хамгаалж
"Хамгаалалтын зурвас"-ын дэглэмийг мөрдөцгөөе!
Нийтлэлийг хуваалцах