#СҮХБААТАРДҮҮРЭГ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ-2023 Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 20 дугаар хороо Цээнэ, Даваатын амны 0,9 км замын тоосжилтыг бууруулж, шавар шалбаагийг арилган, хайрга, дайрган хучилт хийв. #Баярлалаа

#СҮХБААТАРДҮҮРЭГ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ-2023
Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 20 дугаар хороо Цээнэ, Даваатын амны 0,9 км замын тоосжилтыг бууруулж, шавар шалбаагийг арилган, хайрга, дайрган хучилт хийв. #Баярлалаа
#СҮХБААТАРДҮҮРЭГ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ-2023
Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 20 дугаар хороо Цээнэ, Даваатын амны 0,9 км замын тоосжилтыг бууруулж, шавар шалбаагийг арилган, хайрга, дайрган хучилт хийв. #Баярлалаа
Нийтлэлийг хуваалцах