#СБД "ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ-2023" ✅Сүхбаатар дүүргийн 4 дүгээр хороо, 24а байрны гадна фасадыг орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар засварлав.

#СБД
 
✅Сүхбаатар дүүргийн 4 дүгээр хороо, 24а байрны гадна фасадыг орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар засварлав.
Нийтлэлийг хуваалцах