ТА САНАЛАА ӨГӨӨРЭЙ

ТА САНАЛАА ӨГӨӨРЭЙ
Иргэн та ОНХС-ийн саналаа "ОНХС" гар утасны аппликейшн ашиглан 6 дугаар сарын 15 хүртэл өгөөрэй.
2013-2022 онд аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн ОНХС-д нийтдээ 1,5 орчим их наяд төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн бол 2023 онд 298 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт төсөвлөгдсөн байна.
Нийтлэлийг хуваалцах