Эх дэлхий амгалан байж, Монгол цэргийн сүр хүч, үеийн үед мандан бадраг ээ.