Хяналт шинжилгээ, иргэний оролцоо хариуцсан мэргэжилтэн